duanvenus.com.vn
Tổng Giám Đốc Vietcomreal: Thành công phải dựa trên chữ Tín
Định hướng phát triển của Vietcomreal trong năm 2017 là 2 dự án tâm huyết nhiều năm qua là dự án căn hộ Ventosa ở Quận 5 và Venus ở đường Phạm Hùng quận 8