duangiare.com
Từ ngày 1/7, Việt kiều được mua nhà như người trong nước - ĐẤT NỀN DỰ ÁN LÀNG SEN VIỆT NAM, ECO SUN, SUNFLOWER CITY
Tin vui cho thị trường Bất Động Sản và Kiều Bào mong muốn về lại quê hương. Từ ngày 1/7, Việt kiều được mua nhà như người trong nước, người nước ngoài khi