duancanhovinhome.com
Phân tích chi tiết 7 chiến lược kinh doanh của tập đoàn Vingroup trong năm 2015 - Căn Hộ Vinhomes Central Park và Golden River Ba Son
7 chiến lược kinh doanh của tập đoàn Vingroup dưới góc nhìn kinh doanh. Tập đoàn Vingroup đã đưa ra 7 kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phát triển để mở rộng thị trường trong năm 2015 với các dự án mang tầm quốc tế