dualar.gen.tr
Psikolojik Sıkıntılar İçin Okunacak Dualar - Önemli Dualar ve Faydaları
“ Bismillahi’r-Rahmani’r RahimElhamdülillahi rabbi’l-alemin,Er-rahmani’r-Rahim,maliki yevmi’d-din,İy