drumultaberei.net
Petiția cetațenilor din Drumul Taberei: Vrem căldură și apă caldă în Drumul Taberei!
Subsemnații, locuitori ai zonei Drumul Taberei (București, sector 6) și susținători ai prezentei petiții, semnalăm mai multe încălcări normative, realizate de către furnizorul de agent termic R.A.D…