drtameh.com
میکرونیدلینگ پوست
میکرونیدلینگ پوست درواقع میتوان گفت روش میکرونیدلینگ روشی است که به درمان تحریک کلاژن سازی یا PCI نیز معروف میباشد... میکرونیدلینگ پوست چیست؟ درواقع میتوان گفت روش میکرونیدلینگ روشی است که به درمان تحریک کلاژن سازی یا PCI نیز معروف میباشد و نوعی روش تحریک مکانیکال جهت ترمیم آسیب های پوست میباشد که باعث