drtameh.com
لیفتینگ با نخ
یکی از راه های زیباسازی صورت لیفتینگ با نخ می باشد.لیفت صورت با نخ این باعث میشود که بدون جراحی های سنگین، بدون بیهوشی، بدون بستری شدن در بیمارستان و بدون زمان بهبودی طولانی چهره ی خود را حداقل به ۱۰ سال گذشته برگردانیم.لیفتینگ صورت با نخ، روشی کم تهاجمی است که در