drstartup.ir
استارتاپ خود را متحول کنید !گام به گام با تخته آزمایش - Experiment Board
همانطور که میدونید امسال اولین رویداد لین استارتاپ ماشین ایران به همت ناصرغانم زاده و تیم اجرایی اش در تهران در تاریخ 24 الی 26 اردیبهشت ماه برگزار گردید.من هم این افتخار رو داشتم که بعنوان مربی به همراه همسرم در این رویداد حضور داشته باشم ! این رویداد یک رویداد آموزشی است