drniyazi.com
Tiroid Bezi - Guatr Ameliyatı - Dr. Niyazi ALTINTOPRAK
Boynumuzda soluk borusu ve gırtlağın önüne yerleşmiş olan bu organ, ürettiği hormonları kana veren bir iç salgı bezidir. Temel olarak