drniyazi.com
Folliküler Tiroid Kanseri Ameliyatı - Dr. Niyazi ALTINTOPRAK
Bu gruptaki hastalar daha çok 40-60 yaş arası kadınlardır. Tiroid kanserlerinin %5 ini oluştururlar. Folliküler kanserler tiroid kanserleri içinde tanısı