drminarabiee.ir
طب سوزنی در کرج | هزینه طب سوزنی در کرج | دکتر مینا ربیعی زکی
پزشک طب سوزنی در کرج ، بعد ازمعاینه بیمارابتدا نقاط دارای مشکل در بدن شما را مشخص می کند. زیرا هر یک از این نقاط در بدن موجب بیماری خاصی در افراد می شود .