drivkvasenkaren.dk
Dam og sværd set fra siden – fra Christian Nielsens opmåling – Vikingeskibsmuseet – Kopi
Detalje af Christian Nielsens opmåling af “De 13 Søskende”. Dammens vandindhold er blåt, sænkekølen gul. Vikingeskibsmuseets gengivelse.