driving-school.com.my
Cara Memohon Lesen GDL Malaysia (Goods Driver's License)
Mencapai lesen D (kereta) anda bukan bererti anda boleh memandu semua kategori kenderaan di Malaysia. Van-van serta kenderaan kepunyaan syarikat tidak boleh dibawa oleh anda. Ini kerana kenderaan yang dimiliki sesebuah syarikat atau kilang tidak layak di pandu anda. Apa maksud kenderaan syarikat? Singkatnya, kenderaan yang