drikkeleker.net
Ord som ikke er lov til å si
Antall deltagere: 3+ Utsyr: Valgfri drikke Regler: En starter med å bannlyse et ofte brukt ord i dagligtalen (f.eks. ja, nei, kanskje, alltid, osv..) Samtalen går som vanlig, men blir ordet sagt må…