drikkeleker.net
Historier
Antall deltagere: 3+ Utsyr: Noe flyten Regler: Du forteller 2 historier, en av dem er sann, den andre er usann. De andre skal da gjette hvilke som er sann. Gjetter de rett må du drikke, gjetter dem…