dreamratee.com
แป้งพัฟ แบบไหนเหมาะกับผิวหน้าของเราถ้าไม่รู้ต้องอ่านบทความนี้ก่อนนะคะ
แป้งพัฟ ที่เหมาะกับผิวหน้าของเราจำเป็นจะต้องเลือกใช้นะคะไม่ใช่ว่าจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะ โดยแป้งพัฟแบบออกเป็น 3ชนิดใหญ่ ส่วนวิธีการใช้ต้อง