dreamlandplaza.net
Mở bán dự án Liễu Giai Tower - Chung cư 26 Liễu Giai
Dự án Liễu Giai Tower I. Tổng quan dự án Tên dự án: Liễu Giai Tower - Chung cư 26 Liễu Giai Chủ đầu tư: công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư SDU Đơn vị tư vấn: công ty