drbakhshandeh.com
بی قراری پا | دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دو تا پنج درصد مردم به پای بی قرار مبتلا هستند .در بی قراری پا ، کودک یک حس بدی در پاهای خود دارد و با حرکت دادن پی در پی پاهای خود احساس بهتری پیدا می کند.