drama-max.com
Yae no Sakura – Trailer (video)
NHK’s Taiga Drama Yae no Sakura, starring Haruka Ayase NHK website for Yae no Sakura