doskola.virta.sk
Ako kontrolovať zadania online - DO Škola
Vitajte v ďalšom článku o tom, ako využiť DOŠkolu v procese doučovania. Opäť prípadová štúdia využitia základných služieb. Doučujem matematiku pre druhý stupeň a chcem si zjednodušiť hlavne kontrolovanie zadaní. Doučujem ako vždy Moje doučovania majú rôznu dĺžku a formu, všetko závisí na schopnostiach žiaka a kapacít. Kľúčom pre pochopenie učiva je jeho aplikácia na príkladoch. Čas strávený tým, že hodnotím…