doskola.virta.sk
Jednoducho začať a ľahšie riešiť svoje potreby - DO Škola
Práca znamená pláca, povolanie síce tiež, ale s tou plácou to nebýva také ružové. Určite nie ak sa pozrieme na pomer vynaloženého úsilia voči príjmom. Napriek tomu ste ako učiteľ motivovaní postaviť sa pred deti a posunúť ich bližšie k schopnosti žiť a uplatniť sa v živote. Vďaka tomuto nastaveniu máte kapitál. Kapitál vo vedomostiach, v poznaní žiakov a v schopnosti učiť.…