dorinoco.com
آموزش کار با vraysun
آموزش vray sun اولین نوری که با هم بررسی می کنیم vraysun هست. vraysun جهت شبیه سازی نور خورشید بکار می ره که شما می تونید در قسمت نورهای vray اون رو پیدا کنید:در هنگام گذاشتن نور