doorandishan.net
دغدغه های جامعه وکالت از زبان سکان دار جدید اسکودا - مؤسسه آموزش عالی آزاد دوراندیشان
مرتضی شهبازی‌نیا: ادغام مرکز مشاوران و کانون‌های وکلا معنا ندارد؛ با در نظر گرفتن شرایطی با الحاق دو نهاد موافق هستیم...