donmicrofon.com
Официални преводи и легализация на документи
Документи се използват за какво ли не в наши дни. Това от своя страна дава предпоставка за обмен на документи с институции и фирми от различни държави. При такъв обмен документите, разбира се, трябва да бъдат преведени на съответния език, както и да бъдат легализирани. Преводите на документи не м