donald.haromunthe.com
Setujukah Anda jika Gajah Mada diklaim Muslim?
Viral “GAJ Ahmada” Hoax Sejarah Belakangan ini cukup banyak repost dan viral sebuah tulisan dengan judul MELURUSKAN SEJARAH!! (dengan tanda seru) yang justru berisi sebuah distorsi luar…