dominikani.sk
Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Košiciach
Druhý októbrový víkend patril v pútnickom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach slávnosti Ružencovej Panny Márie.V sobotu, 13. októbra, začali pútnici napĺňať dominikánsky kostol už pred pol dvanástou, kedy sme sa pomodlili radostný ruženec. Po ňom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval rektor nášho kostola, brat Chryzostom. Po nej sa spustil modlitebný "maratón", ktorý pozostával z