dominikani.sk
Sv. PETRA SANSA, BISKUPA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV († 1747–1748) (2016-01-15)
Spomienka Pápež Ján Pavol II. dňa 1. októbra 2000 zapísal do zoznamu svätých stodvadsiatich mučeníkov v Číne šesť bratov kazateľov španielskej národnosti. „Prvomučeníkom“ tejto krajiny sa stal František Fernández de Capilla, ktorého pápež sv. Pius X. dňa 2.