dominikani.sk
BL. ANTONA NEYROTA, KŇAZA A MUČENÍKA (cca 1423–1460) (2016-04-10)
Narodil sa okolo roku 1423 v piemontskom Rivoli neďaleko Turína. Približne v polovici XV. storočia vo Florencii prijal rehoľný odev z rúk sv. Antonína, ktorý ho aj niekoľko rokov vychovával. Bol veľmi odvážny a prudký, chcel mnoho vidieť a skúsiť. Keď sa roku 1458 svojvoľne v