dominikaknapik.com
"PROJEKT SPEKTAKL: CHOREOGRAFKA" - Dominika Knapik
„Pro­jekt spek­takl: cho­re­ografka”, z Domi­niką Kna­pik, w ramach cyklu „Pro­jekt: spek­takl”, roz­ma­wia Mate­usz Węgrzyn, „Dwu­ty­go­dnik”