dominikaknapik.com
MAKBET - Dominika Knapik
„MAKBET” Moskiew­ski Aka­de­micki Teatr Arty­styczny im. Mak­syma Gor­kiego (Moskow­skij chu­do­że­stwien­nyj aka­de­mi­cze­skij tie­atr im. M. Gorˈkogo) Reży­se­ria: Jan Klata Sce­no­gra­fia, kostiumy i reży­se­ria świa­tła: Justyna Łagow­ska Muzyka: Robert Pier­ni­kow­ski Cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik Asy­stent reży­sera: Dmi­try Gots­di­ner Dra­ma­tur­gia, koor­dy­na­cja pro­jektu: Agnieszka Pio­trow­ska Obsada: Ale­xey Kra­vchenko, Igor Hri­pu­nov, Danil Ste­klov, Vic­tor Kho­ri­nyak, Ale­xan­der Sem­chev, Artyom Volo­buev, Ale­xan­der Usov, Roza Kha­irul­lina, …