domidrexler.com
Joss McKinley
Naraziť na skvelého umelca vo vašom obľúbenom časopise je ako vidieť naozaj dobrý film. Taký ten dobrý, mravčivý pocit, keď vidíte niečo fantastické mávam vždy, keď otočím listom na tento krásny ed…