domeofvisions.dk
Kan man kopiere Kartoffelrækkerne?
Når Jan Albrechtsen, arkitekt, MAA og partner i Tegnestuen Vandkunsten skal indkredse, hvad fænomenet byggeforeningshuse i grunden er for en størrelse, siger han: ”Det udfolder en tæthed”. Torsdag …