domeofvisions.dk
NCC praktikantbesøg
Privat arrangement Dome of Visions præsenteres for 15 NCC praktikanter – fokus er på det arkitektoniske eksperiment, tværfaglighed og den kulturelle profil.