domeofvisions.dk
Dome of Visions – et forbillede Worldwide
Mellemfolkeligt Samvirke driver ti platforme, såkaldte youth hubs, forskellige steder i verden (El Salvador, Ghana etc.), og for at nå frem til mest mulig co-creation platformene imellem satte 20 a…