dom.modaija.pl
Domy i mieszkania coraz bezpieczniejsze
Liczba kradzieży z włamaniem w Polsce systematycznie spada. Z dostępnych w Internecie statystyk policyjnych można