dolunet.net
Görme Olayı Nasıl Gerçekleşir ? - DoluNet
Göz vücudun en kompleks organlarından birisidir. Görme olayı gözün bilgiyi aldıkta sonra beyne yolladığını ve bu bilginin anlamlandırılıp yorumlandığı sürecine