dokipress.com
Rina Matsuno of Shiritsu Ebisu Chugaku passes away at 18 - Dokipress
Rina Matsuno transported to the ER According to various Japanese news outlets, Rina Matsuno of the popular Japanese pop idol group, Shiritsu Ebisu Chugaku ebichu, rina matsuno, shiritsu ebisu chuugaku