dojangames.com
Música da Semana Hit 8 – Moonlit Wilderness – Tekken 5
O Tema da Semana é a música Moonlit Wilderness do estágio de mesmo nome do Tekken 5, lançada em 2004 e tem como compositores uma lista bem grande: Nobuyoshi Sano, Tom Leonard, Jeff Pescetto, Tetsukazu Nakanishi, Akitaka Tohyama, Yoshihito Yano, Yu Miyake, Rio Hamamoto, Satoru Kosaki, Junichi