doing.biz.pl
Backup dużych ilości danych. Renesans płyt?
Moja firma stanęła przed zadaniem stworzenia kopii bezpieczeństwa dużej ilości danych (300+ GB) na nośniku optycznym. Dlaczego właśnie na takim? Ano, założenie było, że jako rozwiązanie typu &#8222…