doing.biz.pl
Obowiazki pracownika, premia a kodeks pracy
Niniejszy tekst nie jest oczywiście omówieniem, czy komentarzem do Kodeksu pracy. Są to raczej luźne uwagi na temat dwóch paragrafów Kodeksu pracy, z których płyną wnioski dotyczące premii pracowni…