doing.biz.pl
Trójkąt czas-koszt-jakość w informatyce
Tekstów na temat trójkąta czas-koszt-jakość można znaleźć w Internecie co najmniej tyle, ile wariacji i modyfikacji samego trójkąta istnieje. Niektórzy uważają, że stosowanie go ma sens jedynie w p…