doctor-afshar.ir
لکنت زبان در کودکان | درمان لکنت زبان در کودکان | علل لکنت زبان در کودکان
درمان لکنت زبان کودکان بستگی به سن کودک و عوامل ایجاد کننده دارد. توصیه می شود لکنت زبان در همان کودکی درمان شود تا به لکنت زبان مزمن تبدیل نشود.