dobrinovini.com
Ученици от град Пещера даряват средства - Добри новини
Още от малки, децата имат усет към доброто. Усещането за чиста и искрена добрина, която излъчват, ни напомня всеки ден, че трябва да се стараем в посока за - 19.05.2017