dobrinovini.com
Кариерно ориентиране на ученици от МОН - Добри новини
В периода 2012- 2015 година се проведе проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от Министерството на образованието и н - 14.12.2016