dobaonamblog.com
Hướng dẫn cách cài đặt font chữ cho máy tính chạy Windows
Theo mặc định của máy tính chạy hệ điều hành Windows, các bạn chỉ được cài đặt sẵn một số font chữ cơ bản. Do đó trong trường hợp bạn muốn có những font chữ đẹp hơn, hoặc một số dạng font chữ khác theo ý muốn…, các bạn cần cài đặt thêm font chữRead More