doanthanhnien.ftu.edu.vn
KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
Trường ĐH Ngoại thương vinh dự được TW Đoàn- TW Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.