doanthanhnien.ftu.edu.vn
MÙA HÈ XANH 2019-NHỮNG THÁNG NGÀY TUỔI TRẺ RỰC RỠ NHẤT
Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2019 đã đi hết một chặng đường dài, khép lại một hành trình đầy ý nghĩa và nhiều trải nghiệm.