doanthanhnien.ftu.edu.vn
HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC TRI THỨC-VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO TRI THỨC MỚI
Tối qua,ngày 16/5/2019, vòng chung kết cuộc thi "Hành trình chinh phục tri thức" lần thứ II - 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp.