doanthanhnien.ftu.edu.vn
HỌC BỔNG DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN ĐH NGOẠI THƯƠNG!
Ngày mai, Phái đoàn Giáo dục Quốc tế Study Adelaide sẽ có buổi làm việc và giao lưu với các sinh viên của trường về cơ hội học bổng dành riêng cho FTU-ers.