doanthanhnien.ftu.edu.vn
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - 57 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH (Part 2)
Ngoại thương của gần 60 năm về trước. Ngoại thương của ngày hôm nay. Cùng nhìn lại chặng đường lịch sử - dài bằng cả một đời người, chúng ta cùng nhau.